Categoriearchief: Shopping

K.N.S.M laan

The hippest interior design shopping area of the Netherlands, focusing on art, fashion and design.
Also a good place to eat and drink in an outdoor café with a splendid view to the IJ.

De hipste woonboulevard van Nederland met de nadruk op kunst, kleding en design. Ook voor eten en drinken op een terras met schitterend uitzicht op het IJ kunt u hier terecht.

9 Straatjes

The Nine Streets make up a unique shopping area in between the Amsterdam canals. The names of the streets are derived from the tanners who used to be in business here. Second hand clothing shops, bakeries and chic hairdressers go together in brotherly co-existence.

De Negen Straatjes vormen een uniek winkelbuurtje tussen de Amsterdamse grachten. De straatnamen verwijzen naar de huidbewerkers die hier in het verleden hun stekkie hadden. Tweedehands kledingwinkels, banketbakkerijen en sjieke kapsalons bestaan hier broederlijk naast elkaar.

P.C. Hooftstraat

This street, named after the famous Dutch poet and historian, is home to the most fashionable and chic shops of Amsterdam. Gucci, Versace, Hugo Boss and Cartier but also glamorous art galleries and diamond cutters reside here.

In de naar de beroemde dichter en historicus genoemde straat, vindt u de sjiekste winkels van Amsterdam. Gucci, Versace, Hugo Boss en Cartier, maar ook beroemde galeries en diamantslijpers hebben hier hun residentie.

Nieuwendijk

Nieuwendijk has a very wide range of sports-, clothing-, and shoe shops for the smaller budget. It’s a surprising link between Dam Square and Central Station, and leads to trendy Haarlemmerstraat.

Op de Nieuwendijk vindt u de meest uiteenlopende sport-, kleding-en schoenenwinkels voor het kleinere budget. De straat vormt een verrassende verbinding tussen Dam en Centraal Station, maar leidt ook naar de trendy Haarlemmerstraat.

Kalvertoren

The more than 30-metre high glass Kalvertoren has a range of luxurious fashion outlets and department stores. The building, designed by Inger Og and opened in 1997, also houses 29 apartments. From the top you have a splendid view to the historic centre  of Amsterdam.

In de ruim 30 meter hoge, glazen Kalvertoren vindt u een keur aan luxe modewinkels en warenhuizen. Het in 1997 opgeleverde, door Inger Og ontworpen gebouw herbergt ook 29 appartementen. Vanuit de top heeft u een schitterend uitzicht over het historisch centrum van Amsterdam

Magna Plaza

The four storey building houses more than forty shops, two restaurants and a shoeshine boy.
From the escalators you have a spacious view to the magnificent interior. Open on Sundays!

Het vier etages tellende gebouw herbergt meer dan veertig winkels, twee restaurants en een schoenpoetser. Vanaf de roltrappen heeft u een royaal uitzicht op het schitterende interieur. Ook op zondag open!

Leidsestraat

Leidsestraat connects Rembrandtplein to Leidseplein. This swinging street has many shoe- and souvenir shops and offers nice views to the several canals that it connects.

De Leidsestraat verbindt het Rembrandt- en het Leidseplein met elkaar. Deze swingende straat is rijk aan schoen- en souvenirwinkels, en biedt mooie doorkijkjes op de verschillende grachten die hij verbindt.

Utrechtsestraat

Here you find a very wide range of exciting, nice, beautiful and funny shops in a décor of splendid antique gables. The intimate restaurants give the street a sophisticated charm

Hier vindt u de meest uiteenlopende, spannende, lekkere, mooie en grappige winkels in een decor van prachtige gevels. De intieme restaurants verlenen de straat een mondaine allure.

Kalverstraat

This shopping street has a history of more than 600 years and got its name from the 15th century cattle market. Here you can find all the renowned department stores, trendy fashion outlets, exciting alleys and nice eateries.

Deze winkelstraat bestaat al meer dan 600 jaar en ontleent zijn naam aan de veemarkt die hier in de vijftiende eeuw was. Hier vindt u alle warenhuizen van naam, trendy modewinkels, spannende steegjes en lekkere eethuisjes.

Haarlemmerplein

Haarlemmerplein, at the end of Haarlemmerstraat, has had a thorough face lift. A very nice square with lots of shops and a market every Wednesday, with organic products. Obligatory are an Albert Heijn and a Hema store.

Het Haarlemmerplein, aan het einde van de Haarlemmerstraat, heeft een stevige opknapbeurt gehad en is nu een prettig winkelplein, met winkels en een biologische markt op woensdag. Daarnaast natuurlijk een Albert Heijn en een Hema.