Albert Cuyp

The ‘Albert Cuyp’ is the most colourful market of Amsterdam Oud-Zuid. People from all cultures sell and buy their goods here. Lovers of exotic cuisine can enjoy the Albert Cuyp to their heart’s content.

De kleurrijkste markt van Oud-Zuid. Alle culturen van Amsterdam
verkopen en kopen hier hun waar. Liefhebbers van exotische gerechten kunnen hier hun hart ophalen!