Leidsestraat

Leidsestraat connects Rembrandtplein to Leidseplein. This swinging street has many shoe- and souvenir shops and offers nice views to the several canals that it connects.

De Leidsestraat verbindt het Rembrandt- en het Leidseplein met elkaar. Deze swingende straat is rijk aan schoen- en souvenirwinkels, en biedt mooie doorkijkjes op de verschillende grachten die hij verbindt.