Tagarchief: Centrum

Amsterdam City Centre

Bar Jackson Dubois

Jackson Dubois welcomes you to his restaurant where he serves the best memories of his journey around the world. You can enjoy dishes and beverages from all the continents. During the summer he has a big terrace on Spui where food and drinks are served into the small hours.

Jackson Dubois heet je van harte welkom in zijn restaurant, waar hij de beste herinneringen van zijn wereldreis serveert. Je geniet er van gerechten en dranken van alle continenten. Gedurende de zomer heeft hij een groot terras op het Spui, waar tot in de late uurtjes gegeten en geborreld kan worden.

Contact
Spui 10
Amsterdam Centrum Spuikwartier
Phone: 00 31 6 46 36 00 44
Website: www.jacksondubois.com

9 Straatjes

The Nine Streets make up a unique shopping area in between the Amsterdam canals. The names of the streets are derived from the tanners who used to be in business here. Second hand clothing shops, bakeries and chic hairdressers go together in brotherly co-existence.

De Negen Straatjes vormen een uniek winkelbuurtje tussen de Amsterdamse grachten. De straatnamen verwijzen naar de huidbewerkers die hier in het verleden hun stekkie hadden. Tweedehands kledingwinkels, banketbakkerijen en sjieke kapsalons bestaan hier broederlijk naast elkaar.

Nieuwendijk

Nieuwendijk has a very wide range of sports-, clothing-, and shoe shops for the smaller budget. It’s a surprising link between Dam Square and Central Station, and leads to trendy Haarlemmerstraat.

Op de Nieuwendijk vindt u de meest uiteenlopende sport-, kleding-en schoenenwinkels voor het kleinere budget. De straat vormt een verrassende verbinding tussen Dam en Centraal Station, maar leidt ook naar de trendy Haarlemmerstraat.

Kalvertoren

The more than 30-metre high glass Kalvertoren has a range of luxurious fashion outlets and department stores. The building, designed by Inger Og and opened in 1997, also houses 29 apartments. From the top you have a splendid view to the historic centre  of Amsterdam.

In de ruim 30 meter hoge, glazen Kalvertoren vindt u een keur aan luxe modewinkels en warenhuizen. Het in 1997 opgeleverde, door Inger Og ontworpen gebouw herbergt ook 29 appartementen. Vanuit de top heeft u een schitterend uitzicht over het historisch centrum van Amsterdam

Magna Plaza

The four storey building houses more than forty shops, two restaurants and a shoeshine boy.
From the escalators you have a spacious view to the magnificent interior. Open on Sundays!

Het vier etages tellende gebouw herbergt meer dan veertig winkels, twee restaurants en een schoenpoetser. Vanaf de roltrappen heeft u een royaal uitzicht op het schitterende interieur. Ook op zondag open!

Leidsestraat

Leidsestraat connects Rembrandtplein to Leidseplein. This swinging street has many shoe- and souvenir shops and offers nice views to the several canals that it connects.

De Leidsestraat verbindt het Rembrandt- en het Leidseplein met elkaar. Deze swingende straat is rijk aan schoen- en souvenirwinkels, en biedt mooie doorkijkjes op de verschillende grachten die hij verbindt.

Utrechtsestraat

Here you find a very wide range of exciting, nice, beautiful and funny shops in a décor of splendid antique gables. The intimate restaurants give the street a sophisticated charm

Hier vindt u de meest uiteenlopende, spannende, lekkere, mooie en grappige winkels in een decor van prachtige gevels. De intieme restaurants verlenen de straat een mondaine allure.